Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчидын ажил, үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдол, шүүмжлэлээ өгч хамтран ажиллана уу?

УБЕГазрын даргын 2015.05.13 ний өдрийн 820 тоот тушаалын дагуу Бүртгэлийн хяналтын газраас Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2015 оны төлөвлөгөөт …

Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон Манлай суманд хэлтсийн нэрэмжит ногоон төгөлтэй болох зорилгоор анхны 25 модоо тарив.

Өмнөговь аймгийн БОАЖГазрын болон  Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон  Өмнөговь аймгийн 15 суманд газар, агентлагын нэрэмжит ногоон төгөлтэй болох санаачилга …

Дэлгэрэнгүй

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон эко орчинг нэмэгдүүлж, гадна талбайдаа 80 мод шинээр суулгаж, нийт 210 модтой ногоон төгөлтэй болов.

13

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь өрөө, тасалгаа, үйлчилгээний танхимд өнгөлөг, тав тухтай, эко орчинг бүрдүүлэх зорилгоор 2015 оны 03 …

Дэлгэрэнгүй