Иргэдтэй уулзах өдөр

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Ч.Энхмөнх долоо хоног бүрийн Лхагва, Баасан гаригийн 10:00-11:00 цагийн хооронд иргэдийг Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 201 тоот өрөөнд хүлээн авж уулзаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>