Бидний тухай

ulsiiin burtgel
Монгол улсын засгийн газрын 2016 оны 04 дүгээр тогтоолоор улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар нь Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болж, орон нутагт 2016 оны 09 дүгээр сарын 14 ны өдрөөс Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь төрийн захиргааны 25, төрийн үйлчилгээний 5, гэрээт ажилтан 4, нийт 34 албан хаагчийн орон тоотойгоор ажиллаж байна.
Эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэлийн тасаг

Иргэний Улсын бүртгэлийн тасаг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>