Гадаад паспорт

ГАДААД ПАСПОРТЫН ЦЭЭЖ ЗУРАГНЫ НҮҮРНИЙ БИОМЕТИКИЙН ШАБЛОН

ИКАО-ийн СТАНДАРТЫН ШАБЛОН

Untitled

ЦЭЭЖ ЗУРАГТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД

1. Зургийн 3.5*4.5см-ийн хэмжээтэй цагаан фон дээр авахуулна.

2. Нүүрний өндөр 23-36 мм байна.

3. Хэвлэмэл зураг нь барзгаргүй, жигд өнгөтэй байна.

4. Цээж зургийг сүүлийн 6-н сарын дотор авахуулсан байх ба зурагнаас татаагүй байна.

5. Зурагт авахуулж буй хүн камер руу эгц харсан байна.

6. Зурагт авахуулж буй хүний дух, чих ил гарсан байна.

7. Паспортын зургийн өнгө тод, нүүрэн хэсэг болон арын фон сүүдэргүй байна.

8. Зураг авахуулах үедээ малгай өмсөөгүй, нүдний шил зүүгээгүй байна.

9. Фото зургийн цаас болон өнгөний ялгарал, тодрол нь шаардлага хангахуйц байна.

10. Зураг авахуулж буй хүний эгэмнээс доош хэсгийг зурагт оруулахгүйгээр зургийг авсан байна

ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР АВАХ

1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

2. Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан

3. 3.5×4.5 хэмжээтэй, цагаан дэвсгэртэй нүдний шилгүй, эгц урагшаа харсан, чих, духны хэсэг ил гарсан, зурагнаас буулгаагүй, төрийн тусгай албан хаагчийн дүрэмт хувцасгүй 3 хувь цээж зураг,

4. Гадаад паспорт авах мэдүүлгийг бөглөх

5. “Төрийн банк”-ны доорхи дансанд төлбөрийг тушаана.

Хугацаа

Гадаад паспортын үнэ

Данс

Бичилтийн хөлс Данс

Тэмдэгтийн хураамж

Данс

Нийт үнэ

1 жил 8800 210000277087 8700 210000277087 210000277087 22500
5 жил 18800 210000277087 8700 210000277087 5000 210000277087 32500

 

ГАДААД ПАСПОРТ СУНГАЛ

1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

2. Гадаад паспорт авах мэдүүлэгийг бөглөх

3. “Төрийн банк”ны доорхи дансад төлбөрийг тушаана.

Хугацаа

Сунгалтын үнэ

Данс

Тэмдэгтийн хураамж

Данс

Нийт үнэ

1 жил 2000 210000277087 2500 210000277087 4500
2 жил 4000 210000277087 2500 210000277087 6500
3 жил 6000 210000277087 2500 210000277087 8500
4 жил 8000 210000277087 2500 210000277087 10500
5 жил 10000 210000277087 2500 210000277087 12500

ХҮҮХДЭД ГАДААД ПАСПОРТ АВАХ

1. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ.

2. Зургийг тамга дарж, баталгаажуулсан оршин суугаа багийн засаг даргын тодорхойлолт.

3. Эцэг, эх буюу асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх.

4. Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5Х4.5 хэмжээтэй 3 хувь цээж зураг

5. Мэдүүлэгийн хуудсыг бөглөх

Хугацаа

Гадаад паспортын үнэ

Данс

Бичилтийн хөлс Данс

Тэмдэгтийн хураамж

Данс

Нийт үнэ

1 жил 8800 210000277087 8700 210000277087 210000277087 22500
5 жил 18800 210000277087 8700 210000277087 5000 210000277087 32500

ГАДААД ПАСПОРТ ДАХИН АВАХ

1. Иргэний үнэмлэх

2. Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5×4.5 хэмжээтэй, цагаан дэвсгэртэй, нүдний шилгүй, эгц урагшаа харсан , чих, духны хэсэг ил гарсан, зурагнаас буулгаагүй, төрийн тусгай албан хаагчийн дүрэмт хувцасгүй 3 хувь цээж зураг,

3. Гадаад паспорт авах мэдүүлгийг бөглөх

4. Хугацаа дууссан буюу хуудас дууссан, гадаад паспортаа хяналтын улсын байцаагчаар тэмдэглэл хийлгүүлнэ.

5. Гэмтээсэн буюу гээж үрэгдүүлсэн тохиолдолд мөн адил хяналтын улсын байцаагчаар тэмдэглэл хийлгүүлэн хүчингүй болгуулна.

” sapho,” she http://paper-writer.org added, ” enjoyed the further advantage of

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>