2014 онд Даланзадгад суманд байрлах ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа

12      Даланзадгад сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрладаг Цахилгаан холбооны газарт суурилуулсан ТҮЦ машинаас иргэд гочлон оршин суугаа хаягын болон иргэний үнэмлэхний лавлагааг авч үйлчилүүлж байна. 2014 оноос иргэний үнэмлэхээ үрэгдүүлсэн иргэд өөрт аль ойр байгаа ТҮЦ машинаар иргэний үнэмлэхээ захиалах болсон нь иргэдэд улсын бүртгэлийн үйлчигээг шуурхай хүргэх боломжийг бүрүүлсэн. Өмнөговь аймгийн хувьд 2015 ондоо багтааж Эд хөрөнгийн болон хуулийн этгээдийн цахимжуулатын ажил бүрэн хийгдвэл ТҮЦ машинаас дээрхи төрлийн лавлагаа гарна. ТҮЦ машинаар үйлчилгээ авч буй иргэдийн тоогоор Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний ачаалал буурсан.

Comments are closed