Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийн 10 гол өөрчлөлт

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг өнөөдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлж байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль хэд хэдэн онцлогтой болсон. Шинээр батлагдсан хуулийн 10 гол өөрчлөлтийг хүргэе.
1-213654-1399740034

2-213656-587561433

3-213657-2129084707

4-213658-1013284306

5-213659-2117171115

6-213701-236847293

7-213702-20803763

8-213703-662175183

9-213705-845029431

10-213706-1079757569

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>