“Иргэнд ойр эд хөрөнгийн бүртгэл” нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

2017 оны 9 дүгээр сарын 21 ны өдөр улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасаг нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж газар өмчлөх эрхээ анх удаа бүртгэж баталгаажуулах хүсэлт гаргасан 11 иргэний өмчлөх эрхийг баталгаажуулан үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг олгож, гэрээ хэлцэл бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан 43 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч нийт 54 иргэнд эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг шуурхай хүргэв. мөн эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой зөвлөгөө мэдээлэлийг 20 гаруй иргэнд өгч гарын авлага тараалаа.IMG_0004

IMG_0009

IMG_0019

IMG_0028

IMG_0029

However, many children today essay writer are less likely write my paper to develop good listening and speaking habits at home

Comments are closed