Шинэ тоног, төхөөрөмж хүлээн авлаа.

Өмнөговь аймгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны “Бид хамтдаа” хөтөлбөрийн 150-д “Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг онлайн горимд шилжүүлж, бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай үзүүлнэ” заалтын хүрээнд аймгийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 17 ны өдрийн А/803 тоот захирамжаар Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ИБТасгийн гадаад паспортын зураг авах аппарат, Даланзадгад, Гурвантэс, Ханбогд, Цогтцэций сумын 5 улсын бүртгэгчийн албан хэрэгцээний тоног, төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлын санхүүжилтэд 17312000 төгрөгийг шийдвэрлэж, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлыг “Хос могойн чуулган” ХХКомпани гүйцэтгэж, 2017 оны 08 дугаар сарын 30 ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүлээлгэн өгөв.
IMG_0020

IMG_0022

IMG_0031

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>