Монгол улсад ҮЭ-ийн хөдөлгөөн үүсч хөгжсөний 100 жил, Үндэсний төв байгуулагдсаны 90 жилийн ойн арга хэмжээ

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн ажиллагсадын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо Монгол улсад ҮЭ-ийн хөдөлгөөн үүсч хөгжсөний 100 жил, Үндэсний төв байгуулагдсаны 90 …

Дэлгэрэнгүй