Улсын бүртгэгч нарыг хамруулсан “Дохионы хэлний анхан шатны сургалт” зохион байгуллаа

IMG_6348

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас Сэргээн засалт хөгжлийн үндэсний төв хамтран байгууллагын үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлэх, улсын бүртгэлийн байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн …

Дэлгэрэнгүй